איגוד מקצועות הבריאות

ההסתדרות - הבית של העובדים בישראל

כותרות

יום הריפוי בעיסוק העולמי.

מרפא.ה בעיסוק יקר.ה, ביום מיוחד זה כולנו מתאחדים לציין את העשייה המקצועית של הריפוי בעיסוק ברמה לאומית ועולמית. ב

עובדים יקרים, איגוד מקצועות הבריאות, המאגד בתוכו את אלפי עובדי הסקטור הפרא-רפואי ברחבי הארץ, הוא מבין האיגודים המקצועיים החשובים

שלום לך, איגוד מקצועות הבריאות הוקם בשנת 2015. האיגוד מונה כעשרת אלפים חברים המועסקים בשירות הציבורי, משרד הבריאות, קופות