איגוד מקצועות הבריאות

ההסתדרות - הבית של העובדים בישראל

כותרות

יום הריפוי בעיסוק העולמי.

מרפא.ה בעיסוק יקר.ה, ביום מיוחד זה כולנו מתאחדים לציין את העשייה המקצועית של הריפוי בעיסוק ברמה לאומית ועולמית. ב

עדכון איגוד מקצועות הבריאות

חברי האיגוד היקרים. מזכירות איגוד מקצועות הבריאות התכנסה ביום שני ה 25.10.2021. ברצוננו לעדכן ולקוות למעבר תקציב הממשלה הקרוב