איגוד מקצועות הבריאות

ההסתדרות - הבית של העובדים בישראל

דבר יו"ר איגוד מקצועות הבריאות – מר אלי גבאי

שלום לך,

איגוד מקצועות הבריאות הוקם בשנת 2015. האיגוד מונה כעשרת אלפים חברים המועסקים בשירות הציבורי, משרד הבריאות, קופות החולים כללית ומאוחדת, בתי אבות, בריאות הנפש ועצמאיים העובדים במגזר הפרטי. האיגוד כולל מתוקף חוק מקצועות הבריאות 2008 את המערכים הבאים ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, קלינאיות תקשורת ותזונאיות. כמו-כן ישנם חברי איגוד ממערכי השינניות, גנטיקאיות, ומטפלות באומנות והבעה. האיגוד פועל על פי תקנון מקצועות הבריאות ומשרדיו ממוקמים בבית ההסתדרות בתל אביב. מוסדות האיגוד נבחרים אחת לחמש שנים בבחירות אזוריות למזכירות מורחבת הכוללת 103 צירים כאשר מתוכם נבחרים הצירים למזכירות האיגוד המורחבת. מתוך המזכירות המורחבת נבחרת המזכירות המצומצמת של כל מערך ולראשו נבחר נציג המערך. המזכירות המורחבת מונהגת על ידי יושב ראש איגוד כללי הנבחר על ידי כלל הצירים. התפלגות הצירים נקבעת על פי חלקם היחסי בין חברי האיגוד. מטרות האיגוד בכללם הן לפעול רווחת העובדים בכל הנושאים הקשורים לשכר, פנסיה, גמל והשתלמות, ביטוחים מקצועיים, וכן האיגוד הוא הגוף היחיד הרשאי לייצג את הסקטורים אל מול הנהלות האוצר והבריאות, קופות החולים והמעסיקים השונים.

האיגוד חרט על דגלו לקדם בכל כוחו את מעמד העובד, שייכותו ורווחתו. חברי האיגוד הינם חברי הסתדרות המשלמים דמי ארגון חודשיים חלקם מלא 0.95% מהשכר וחלקם 0.85%. מתוקף חברותם הינם זכאים לכל הזכויות הניתנות לחברים מלאים בהסתדרות כגון הגנה משפטית, עזרה במעונות נעמת, מועדון יחד בשבילך של ההסתדרות ועוד הטבות.

במהלך השנים חתם האיגוד על עשרות הסכמים פורצי דרך בשכר העובדים והביא לשינוי דרמטי בהשתכרותם. האיגוד פועל לצמצום פערים בין המערכים השונים, הגדלת תקנים, מומחיות, ייצוג המקצועות בוועדות מייעצות במשרד הבריאות, ייצוג המקצועות בכנסת ועוד. בחזוננו איגוד חזק מוביל אשר בכוחו להשפיע ולהגיע להישגים רק אם מספר החברים יגדל וזכות ההתאגדות תישמר, דווקא בימים אלו חשובה ההתאגדות לשמירה על מעמדו של העובד והאיגוד שומר הסף הוא שישמור על כך.

רק ביחד אנחנו כח, איגוד מקצועות הבריאות מיישם ומקיים את המשותף.

אנו קוראים לכם להצטרף ולחזק את כוחנו, כוחנו באחדותנו.

אלי גבאי, יו"ר איגוד מקצועות הבריאות.

×

חלונית עדכון פרטים למי שכבר רשום במערכת.

ההרשמה מיועדת אך ורק למי שסיימו את התואר הראשון לפחות, עברו את מבחני ההסמכה ומחזיקים במספר רישוי של משרד הבריאות לעסוק במקצועות הבריאות (פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, תזונה וקלינאות תקשורת).
רישום שאינו עומד בקריטריונים הללו יגרור הליכים משפטיים.
אני מאשר קבלת דיוור ואת נכונות הפרטים. באם יתגלה כי אינם נכונים אני מבין כי הינני מסתכן בתביעה.