רישום לקבלת עדכונים.

ההרשמה מיועדת רק לבוגרי מקצועות הבריאות (פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, תזונה וקלינאות תקשורת, סייעות שיניים ויועצות גנטיות), והמחזיקים במספר רישוי של משרד הבריאות.
או בסטודנטים של מקצועות הבריאות הנ"ל, כשהם במהלך לימודים פעילים בעת הרישום להפצת הדיוור.
רישום שאינו עומד בקריטריונים הללו יגרור הליכים משפטיים.
אני מאשר את נכונות הפרטים והסכמה לקבל דיוור ו-SMS.