איגוד מקצועות הבריאות

ההסתדרות - הבית של העובדים בישראל

סופית, נחתם הסכם איגוד מקצועות הבריאות.

איגוד מקצועות הבריאות בראשותו של אלי גבאי שמח להודיע על חתימת הסכמי שכר לעובדי מקצועות הבריאות בבתי החולים הממשלתיים והעירוניים ובקופת חולים כללית*

ההסכמים מכפילים, בין היתר, את התמריץ בגין תפוקות לעובדי מקצועות הבריאות בבתי החולים הממשלתיים והעירוניים, ומעלים את תעריפי שכר העידוד בקופת חולים כללית, במטרה להביא לשיפור השירות למטופלים ולהעלאת זמינות התורים.

ההסכמים מעלים באופן משמעותי את התמריץ המקסימלי בבתי החולים הממשלתיים לעובדי מקצועות הבריאות (פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק, דיאטנים ומפקחי מזון), מ-2,000 ל-4,125 שקל בחודש החל מה 1/12/21.
בנוסף, נוצר לראשונה מודל תמרוץ באותם סכומים כמו שאר הסקטורים גם לקלינאיות התקשורת.
עוד כוללים ההסכמים זכאות להשתתפות באגודה מקצועית נוספת החל משנת 2022.
כן נחתם הסכם לקלינאיות התקשורת המועסקות בקופת חולים כללית, שעיקרו הסדרת מודל שכר עידוד חדש והגדלת היקף המשרה הקבועה של קלינאיות התקשורת בכללית, וזאת לצד הגדלת הזכאויות השונות הנגזרות מכך. ההסכם ייכנס לתוקף ב-1.1.2022.

עוד נחתם הסכם עדכון למודל שכר העידוד לעובדים המשתייכים למקצועות הפארא-רפואיים בכללית, ובמסגרתו עודכנו תעריפי שכר העידוד של עובדי הפיזיותרפיה, הדיאטה והריפוי בעיסוק בקופה. הסכם זה ייכנס לתוקף ב-1.12.2021.

בנוסף, הוסכם כי הכללית תממן את גובה דמי החבר בעמותה מקצועית נוספת אחת לבחירת העובדים עליהם חל ההסכם, בהתאם לנהלים החלים בכללית.
בנוסף , תוספת של 20% למנהלים , לסגנים ולעובדים בתקן ביחידות להמשך טיפול ומעקב בכללית לכל מקצועות הבריאות .
בהתפתחות הילד בכללית לכל ארבעת המקצועות תפתח תכנית לקליטת תקנים לשימור עובדים, שיפור תנאי ההשתכרות שלהם בהשוואה לעובדים אחרים בקופה ומתן מלגות.
הסכם השכר שנחתם היום הוא הסכם קיבוצי מחייב לכל דבר ועיניין.
אנחנו מודים ליו״ר ההסתדרות מר ארנון בן דויד וליו״ר ועד העובדים בכללית מר פרוספר בן חמו על חלקם המשמעותי בחתימת ההסכם .
אלי גבאי וחברי המזכירות

×

חלונית עדכון פרטים למי שכבר רשום במערכת.

ההרשמה מיועדת אך ורק למי שסיימו את התואר הראשון לפחות, עברו את מבחני ההסמכה ומחזיקים במספר רישוי של משרד הבריאות לעסוק במקצועות הבריאות (פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, תזונה וקלינאות תקשורת).
רישום שאינו עומד בקריטריונים הללו יגרור הליכים משפטיים.
אני מאשר קבלת דיוור ואת נכונות הפרטים. באם יתגלה כי אינם נכונים אני מבין כי הינני מסתכן בתביעה.