איגוד מקצועות הבריאות

ההסתדרות - הבית של העובדים בישראל

לעובדי מקצועות הבריאות בכללית המבצעים ביקורי בית ביחידות להמשך טיפול – עדכון 28/02/2024

יט' אדר א' תשפ"ד
28 פברואר 2024

לכבוד עובדי מקצועות הבריאות
שלום רב,

עובדי מקצועות הבריאות ביחידות להמשך טיפול

בהמשך למכתבנו מיום 25-01-24 , הרינו להודיעכם כי החל מ1- במרץ 2024 טיפול בית בכלל
מקצועות הבריאות יעמוד על 20 דקות טיפול בלבד.
באם המטפל שהה בבית המטופל מעל 20 דקות טיפול, יש לרשום זאת כטיפול מורכב כלומר יש
לדווח פעמיים על כל ביקור, יציאה מהקליקס וכניסה נוספת לדיווח טיפול נוסף .
הוראה זו הינה בסמכות איגוד מקצועות הבריאות וארגון העובדים הארצי לקביעת זמני טיפול .
אין בסמכות שום מנהל יחידה, או לחלופין מנהל מחוזי כדי לסתור הוראה זו.
זמני הטיפול בקהילה ובבתי החולים הכלליים והשיקומיים, נקבעו על ידי האיגוד בלבד.
יש לציין, כי אין שינוי במחיר התשלום על כל ביקור, בדיקה ראשונית, התאמות דיור או טיפול
מרחוק.
השינוי היחיד הינו בזמן הטיפול בלבד, ככל שיימשך מעל 20 דקות בכלל הסקטורים של מקצועות
הבריאות.
אנו בטוחים כי עובדי היחידות להמשך טיפול יפעילו את שיקול דעתם המקצועי בכל הנוגע לזמן
הטיפול, איכות הטיפול, ובעיקר שיקומו המיטבי של המבוטח.

בברכה,

פרוספר בן חמו                                       אלי גבאי

יו"ר ארגון עובדי קופ"ח כללית                    יו"ר איגוד מקצועות הבריאות

 

העתקים:
יו"ר ועדי העובדים במחוזות ובבתי החולים
רו"ח אלי כהן – מנכ"ל שירותי בריאות כללית
גב' אורנית בר טל – סמנכ"ל, ראש חטיבת משאבי אנוש
גב' מירב גוט – סמנכ"ל, ראש חטיבת הקהילה
גב' דנה דותן – ראש אגף פרט ושכר
עו"ד אורי פליישמן – יועמ"ש
עו"ד קרן קוטס אמיתי – משרד עו"ד בני כהן – יועמ"ש
מזכירות האיגוד

 

×

חלונית עדכון פרטים למי שכבר רשום במערכת.

ההרשמה מיועדת אך ורק למי שסיימו את התואר הראשון לפחות, עברו את מבחני ההסמכה ומחזיקים במספר רישוי של משרד הבריאות לעסוק במקצועות הבריאות (פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, תזונה וקלינאות תקשורת).
רישום שאינו עומד בקריטריונים הללו יגרור הליכים משפטיים.
אני מאשר קבלת דיוור ואת נכונות הפרטים. באם יתגלה כי אינם נכונים אני מבין כי הינני מסתכן בתביעה.