איגוד מקצועות הבריאות

ההסתדרות - הבית של העובדים בישראל

הסכם מסגרת יולי 2023

שלום לציבור עובדי מקצועות הבריאות.

ראשית, שימו לב למענק ה-6,000₪ שהורחב גם לחל"ת וחל"ד.

בנוסף, הסכם זה הוא בנוסף להסכם איגוד מקצועות הבריאות שנחתם ב-2021 ונתן לנו תוספת של כ-20% למשכורת.
כמו כן יש תוספת ותק של 2% כל שנה, כך שעד 2027 מדובר בתוספת נוספת של 12 אחוז למשכורת.
כל זה מעבר להשלמת שכר.
כך שמדובר בתוספת שכר כללית של כ-42% בשש שנים עד ל-2027

 

אלי גבאי, יו"ר איגוד מקצועות הבריאות.

וחברי מזכירות איגוד מקצועות הבריאות.

 

הסכם מסגרת כולל נספחים 2023 חתום הסתדרות

×

חלונית עדכון פרטים למי שכבר רשום במערכת.

ההרשמה מיועדת אך ורק למי שסיימו את התואר הראשון לפחות, עברו את מבחני ההסמכה ומחזיקים במספר רישוי של משרד הבריאות לעסוק במקצועות הבריאות (פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, תזונה וקלינאות תקשורת).
רישום שאינו עומד בקריטריונים הללו יגרור הליכים משפטיים.
אני מאשר קבלת דיוור ואת נכונות הפרטים. באם יתגלה כי אינם נכונים אני מבין כי הינני מסתכן בתביעה.