איגוד מקצועות הבריאות

ההסתדרות - הבית של העובדים בישראל

קורסים מוכרים לגמול השתלמות תארים שניים מוכרים לצורכי שכר

על השולחן-
קורסים מוכרים לגמול השתלמות
תארים שניים מוכרים לצורכי שכר

עדכונים מישיבת מזכירות איגוד מקצועות הבריאות, שנערכה אתמול 6/6/2023

1. ועדה בין מוסדית מתכנסת פעם במספר חודשים ומחליטה אילו תארים שניים מוכרים לצורכי שכר.
לא ניתן להכיר בתואר שני במידה ולא הוכר ככזה דרך הועדה.
ישנה רשימת תארים שניים המוכרים לצורכי שכר, המפורסמת באתר משרד האוצר – https://www.gov.il/he/departments/policies/degrees
ממליצים לכל מי ששוקל לעשות תואר שני, לבדוק מראש האם מוכר לצורכי שכר או שלא.
במידה ולא, ניתן להכיר בחלק מהקורסים כגמול השתלמות וניתן להגיש בקשה להכרת התואר השני לועדה הנ"ל.

2. ועדת גמול השתלמות מתכנסת פעם בחצי שנה.
שימו לב לחדשות!
קורסים בהיקף של 40 שעות (גם אם הם היברידים באופן חלקי!) שהוכרו לגמול השתלמות עבור עובדי מקצועות הבריאות המועסקים במשרד החינוך, עכשיו מוכרים גם עבורנו (שלא עובדים במשרד החינוך)!

במידה ועובד השתתף בקורס כזה ב-5 שנים האחרונות, אשר לא הוכר לגמול השתלמות לעובדי מקצועות הבריאות, וכן מוכר לעובדי משרד החינוך –
באחריות העובד לשלוח לאיגוד (לנציג הסקטור שלו) מסמכים רלוונטים לועדה לגמול השתלמות (תעודה, סילבוס וסמל קורס משרד החינוך [אלפון]).
ניתן להגיש קורס לועדת גמול השתלמות עד 5 שנים מההשתתפות, לאחר מכן חל חוק התיישנות.
באחריות העובד גם לוודא שקורסים שבהם השתתף והוכרו לגמול, מעודכנים למערכת השכר במשאבי אנוש והוא מקבל בגינם נקודות גמול.
קישור לאלפון הקורסים לגמול השתלמות- https://www.gov.il/he/Departments/General/alphone-course-training

האיגוד פועל לקידום אישור לגמול השתלמות גם בקורסים היברידים של מקצועות הבריאות בלבד.
ווידוא ובדיקת הכרה בקורסים ותארים שניים הוא באחריות העובד בלבד, לפני רישום והשתתפות.

שיהיה לכולם סוף שבוע נעים

×

חלונית עדכון פרטים למי שכבר רשום במערכת.

ההרשמה מיועדת אך ורק למי שסיימו את התואר הראשון לפחות, עברו את מבחני ההסמכה ומחזיקים במספר רישוי של משרד הבריאות לעסוק במקצועות הבריאות (פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, תזונה וקלינאות תקשורת).
רישום שאינו עומד בקריטריונים הללו יגרור הליכים משפטיים.
אני מאשר קבלת דיוור ואת נכונות הפרטים. באם יתגלה כי אינם נכונים אני מבין כי הינני מסתכן בתביעה.