החל מה-22 לספטמבר עובדי מקצועות הבריאות מפסיקים לעבוד במחלקות הקורונה

לכבוד: מנכ"ל משרד הבריאות הפרופ' חזי לוי
הנדון: תקני קורונה מקצועות הבריאות.

החל מה-22 לספטמבר עובדי מקצועות הבריאות מפסיקים לעבוד במחלקות הקורונה

להורדה מכאן תקינת קורונה