הרפורמה בהתפתחות הילד – התקדמות התכנית ופרסום זמני ההמתנה הממוצעים.

תחום התפתחות הילד הוא מהמורכבים שבתחום הטיפול של משרד הבריאות ומצוי באחריותן של קופות החולים.

לאחר ביצוע תהליך חשיבה ארוך ומעמיק עם כלל הגורמים המעורבים בתחום, וביניהם עם הגורמים המקצועיים במשרד ומחוץ לו, ארגוני ההורים והעמותות הפועלות בתחום, גורמי המקצוע הכלכליים , גובשה במשרד הבריאות תכנית לשיפור השירותים הציבוריים בתחום, להפחתת הוצאות ההורים ולקיצור זמני ההמתנה.

 

לקריאת מסמך משרד הבריאות לחצו כאן.