שלום לכולם.
אלו עיקרי ההסכם שנחתם היום.
כרגע כולם עם צווי חירום, כל העובדים חיוניים אין הורדת שעות.
יתכן שנתבקש להוסיף שעות לאו דווקא במקצוע שלנו, גם מוקד טלפוני גם כל עזרה תמיכה.
אין אישור לצאת לחל"ת או לחופשה גם אם אין עבודה.

בתי חולים:
כדי לצמצם חשיפה בתי חולים עוברים למתכונת עבודה של יום כן יום לא.
מכסת השעות של כל עובד תינתן בימים אלו של עבודה.
לא תהיה פגיעה בפרמיות ממוצע שלושת החודשים האחרונים גם ממשלתי וגם בכללית, מי שאין לו שלושה חודשים יקחו לפי נתונים שכן קיימים.
לא תהיה פגיעה בכוננויות, לא לתת כוננויות ביום עבודה
אנו לא נצמדים לאחיות ולרופאים 12-12.
במקומות בהם מתאפשר סידור עבודה מקומי גם של יום אחרי יום כלומר שלושה ימים ברצף אין בעיה בתנאי שההנהלה והוועד מסכימים.
מדובר לגבי כלל בתי החולים האקוטים והשיקומיים.
כמו כן בבתי החולים תתאפשר עבודה מרחוק קרי מהבית במידה וההנהלה מסכימה לכך.
עבודה מהבית/מרחוק/פרונטלית – רישום מורכבות טיפול בהתאם לכל הזמן שהושקע במטופל.

בקהילה בכללית:
נתון לשיקול הנהלה וועד, במידה ועוברים לשבוע עבודה מקוצר יעבדו בהתאם לאותה מתכונת של אותו עובד (27/40)*שעות עבודה בשגרה.
במרפאות שלא הוחלט לקצר עבודה אזי אין קיצור עבודה, עבודה רגילה.
לפזר שעות וימי עבודה כדי לצמצם למינימום חשיפה.

ניתן לתת טיפול מרחוק/מהבית, רישום ע"פ מורכבות – רישום ע"פ זמן טיפול.
מומלץ להימנע מטיפול מרחוק, עדיף טיפול פרונטלי תחת שיקול דעת, רישום ע"פ זמן טיפול.

האיגוד ישב לאחר חופשת הפסח עם הנהלת הכללית וארגון העובדים הארצי ויבדוק את השלכות הפגיעה בפרמיות.
יש מקומות שנפגעו ויש כאלו שלא, לקבלת הנחיות מפורטות כל אחד יפנה למנהל הממונה אשר יקבל הסבר מפורט לאישור לאחראי המחוז של כל מערך ומערך.

איגוד מקצועות הבריאות.