העמותה לקידום מקצועי עבור מרפאים בעיסוק שמחה להציג: