העמותה לקידום מקצועי עבור מרפאים בעיסוק

העמותה לקידום מקצועי עבור מרפאים בעיסוק הוקמה בשנת 2021 ומטרתה קידום המקצוע והעוסקים בו. היא מיועדת למרפאים בעיסוק ולסטודנטים לריפוי בעיסוק מהארץ מכל סוגי ההתמחויות, שכירים ועצמאיים כאחד. העמותה לקידום מקצועי עבור המרפאים בעיסוק מנוהלת על ידי הועד המנהל, המורכב ממרפאים בעיסוק הפועלים בהתנדבות. פעילות הוועד המנהל ממומנת מדמי חבר שנתיים וחסויות. העמותה תהווה גורם […]