בדיקות אקרדיטציה בתי חולים כללית ,וממשלתיים.

איגוד מקצועות הבריאות ,החליט שלא לשתף פעולה בתהליכי האקרדיטציה של בתי החולים לאור העומס הרב המוטל על העובדים.

להורדת המסמך