עובדי מקצועות הבריאות ראויים לשכר ראוי!

עובדי מקצועות הבריאות ראויים לשכר ראוי!

בהמשך להודעה שיצאה ב-06/04/2021, הרינו להודיעכם כי למרות המשא המתן שמטרתו הייתה שיפור תנאי שכר העידוד של שלושת הסקטורים והחלת שכר עידוד על הקלינאיות תקשורת, מו"מ שארך למעלה משנתיים, הרי שמשרד האוצר, משרד הבריאות והנהלת הכללית נסוגו מההסכם.

לצערנו אנו נאלצים לנקוט בצעדים הבאים:

  1. מיום ראשון ה-18 לחודש אפריל, לא יינתנו טיפולים, הערכות שיקומיות, ייעוצי תזונה, פיזיותרפיה נשימתית, טיפולי קלינאות תקשורת וריפוי בעיסוק במחלקות הפנימיות בכלל בתי החולים במדינת ישראל.
  2. החל מתאריך זה גם לא ינתנו יעוצים בקהילה בכללית במסר, לא יתבצעו התאמות דיור וטיפולים כרוניים במאושפזי בית.
  3. ביום שלישי 20 באפריל אנו נצא להשבתה מלאה של העבודה.
  4. במהלך השבוע נערוך אסיפות הסברה לעובדים .

אנו מאמינים בכוח של שיתוף הפעולה על מנת להשיג את יעדי השכר שקבענו.

צפו להמשך עדכונים.

איגוד מקצועות הבריאות.

 

לחצו כאן לשם פניה אלינו