גריעת האגודות המקצועיות של קלינאות התקשורת והריפוי בעיסוק לצורך החזר דמי חבר החל מ-2021

לצערנו הרב, לאחר ניסיונות גישור שעלו בתוהו, נאלצנו לממש את גריעת העמותות הנ"ל.

המשמעות לעניין זה היא שלא ניתן לקבל החזר מהמעסיק בגין דמי החבר

את המסמך בעניין ניתן להוריד ולקרוא מכאן