הצעה למכרז למתן שירותי פנסיה, גמל והשתלמות, לבחירת עובדי מקצועות הבריאות

הצעה למכרז

 

איגוד מקצועות הבריאות המונה כ-10,000 חברים מבקש הצעות לביטוחי קרנות פנסיה, השתלמות וקופות גמל אשר יתנו תנאים מיטביים לחברי האיגוד בדמי ניהול, בהתאמת כיסוי ביטוחי ופנסיוני לחברי האיגוד, בתשואות ובשרות איכותי ומקצועי.

לאחר בחינת התנאים בחברות השונות, ברצוננו לקבל הצעה עדכנית וסופית כדי שנוכל לדון ולהחליט בנושא.

יש לציין כי אין מדובר בהצטרפות קולקטיבית אלא פרטנית .רוב העובדים מנהלים כיום את חשבונותיהם במנורה מבטחים ,על פי ההסכם העומד לפוג בנובמבר 2020.

הפרמטרים אשר ייבחנו בהצעות הינם:

דמי ניהול: שיעורי דמי הניהול מההפקדה ומהצבירה, כולל בקרה .

תשואה: לאורך שנים ובמסלולים שונים לפי רמות סיכון ובמסלולים תלויי גיל.

שירות : מרכז טלפוני ייעודי לחברי האיגוד, כמות ופריסה של מרכזי שרות, ליווי אישי בזמן פרישה, ליווי גמלאים לאחר הפנסיה, ליווי בתביעת נכות, דירוג השרות לפי מדד האוצר

ביטוחים נלווים: האם קיימים ביטוחים נוספים לבריאות וריסק, האם קיימת "מטריה ביטוחית"

הלוואות: התנאים לחברי האיגוד להלוואות מהקרנות השונות

את ההצעות יש להגיש עד לתאריך 01-12-20  .

במייל: vaad3@clalit.org.il

 

בברכה

אלי גבאי

יור" מקצועות הבריאות בהסתדרות