הסכם קיבוצי – תשלום שכר לעובדי מערכת הבריאות לבידוד או מחלה בתקופת הקורונה

בשעה טובה, ההסכם בדבר תשלום שכר לעובדי מערכת הבריאות לבידוד או מחלה בתקופת הקורונה בלחיצה כאן