החל מה-22 לספטמבר עובדי מקצועות הבריאות מפסיקים לעבוד במחלקות הקורונה

לכבוד: מנכ"ל משרד הבריאות הפרופ' חזי לוי הנדון: תקני קורונה מקצועות הבריאות. החל מה-22 לספטמבר עובדי מקצועות הבריאות מפסיקים לעבוד במחלקות הקורונה להורדה מכאן תקינת קורונה